ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ

೧.

ಡಾ|| ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ., ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು-೫೭೫೦೦೪

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಗಳೂರು

೩.

ಶ್ರೀಮತಿ   ಡಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು-೫೭೫೦೦೪

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ),

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಗಳೂರು

೪.

ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೮, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೦೧ 

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೫.

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

#೨೨೫, ೨ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೧

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ಥಿಕ), ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ., ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೯

೬.

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ.ಎಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಘ, #೨೮, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೯

ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೯

೭.

ಶೀಮತಿ. ಜಿ. ಶೀಲಾ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂ.ಇ.ಐ.ಎಲ್,
ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560022

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂ.ಇ.ಐ.ಎಲ್,
ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560022

೮.

ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೊಸೂರು, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

-

೯.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

೪೧-೨ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮಾರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಎದುರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

-

೧೦.

ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ ಜಿ. ಕೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿನಾಯಕ ಬೀದಿ, ಗಾಜನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

-

೧೧.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ದಿನೇಶ್

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

೧ ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

-

೧೨.

ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್. ಬಿ.ಆರ್.  ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖುಷಿ ಅಸೋಷಿಯೇಟ್ಸ್, ಬಿಜೈ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು    -

೧೩.

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಗಡೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಧಾ ನಿಲಯ, ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್.
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಕಲ್ಪು, ಕಟಪಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  
 -
೧೪.

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ದಿನೇಶ್‌ ಪೈ

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಮಾತೃಛಾಯ, ಮುನಿಯಾಲು ಅಂಚೆ, ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲಾಕು, ವಾರಂಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

೧೫.

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್‌ ಬಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು-೫೭೫೦೦೪

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಗಳೂರು

೧೬.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾತ್ ಎಮ್ ಜೋಶಿ

ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು-೫೭೫೦೦೪

ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಂಗಳೂರು
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಗಳೂರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-06-2022 10:45 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080