ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಅರ್ಜಿಗಳ ನಮೂನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ನಮೂನೆಗಳು ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ
ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿ ೧೨೨೮ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಗ್ರಾಹಕರ ಮರು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ೨೨೩ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ೨೬೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿನಂತಿ ೨೭೦ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಬರ್ನ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ೨೯೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪೂರಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ ೧೬೧ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪೂರಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ೨೨೧ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಪ್ಪಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ  ೧೪೦ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ೧೯೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೦ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ೨೬೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೧ RR ನಂ ಶರಣಾಗತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ೨೪೧ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೨ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ವಿನಂತಿ ೨೨೯ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೩ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ೯೪೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೪ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಸೂಚನೆ ೧೭೪ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೫ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ೧೫೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೧೬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೂಚನೆ ೧೮೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಬಾಷೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ
ದರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳ ವಿವರ ೦೧-೦೨-೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ ಲಿಂಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಕೋಡ್ ಹಂಚಿಕೆ ೨೫-೦೯-೨೦೧೮ ಆಂಗ್ಲ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ ೩.೦೫ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 / 3 MMDಯ ರೆಡಿ ರೆಕ್ನರ್ ವಿವರಗಳು ೦೧-೧೧-೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ ೩೦೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ೦೧-೧೧-೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ ಲಿಂಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-01-2021 03:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin