ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ
ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ೦೪.೦೭.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೩೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವರ್ಗಾವಣೆ / ನಿಯೋಜನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ೧೩.೦೪.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧೯೮  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ೧೦.೦೪.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೩೯೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ೦೫.೦೪.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೭ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಡತಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ೦೫.೦೪.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೬೪ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಇ-ಆಫೀಸ್ ಅನುಷ್ಥಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ೧೦.೧೧.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೨೦೨೨ ಸಾಲಿನ ೬೭ ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಪೆನಿಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ೨೭.೧೦.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೫೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ೦೮.೦೮.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೯೩೦ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ “ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ” ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು. ೦೮.೦೮.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೯೩೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ “ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ” ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು. ೨೮.೦೭.೨೦೨೨  ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೭ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂನ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ೨೨.೦೩.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೫೫೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಇ.ವಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿರವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ೦೮.೦೨.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೪೦೯ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂ ನ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್‌.ಎಲ್ ಕಗ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ೦೭.೦೬.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೬೮೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್‌ಡಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ - ೨೭.೦೪.೨೦೨೧ ೨೭.೦೪.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೧ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂನ "ನನ್ನ ಮೆಸ್ಕಾಂ" ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್‌ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ೦೪.೦೩.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೨೭೮ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಗಮ/ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ೧೬.೦೨.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೨೫೯ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಕಛೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ೦೮.೦೧.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೩೦೦ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ೦೫.೦೮.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೬೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ - ೦೪.೦೭.೨೦೨೦ ೦೪.೦೭.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೧೪ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ - ೧೮.೦೫.೨೦೨೦ ೧೮.೦೫.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೬೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ - ೧೭.೦೪.೨೦೨೦ ೧೭.೦೪.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೬ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಪಾಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ೦೨.೦೪.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೨೩೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಣು ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ೨೭.೦೩.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೫೧ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ - ೨೪.೦೩.೨೦೨೦ ೨೪.೦೩.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ೧೦.೦೩.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೯೬೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಆರ್‌ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಐಒ, ಎಪಿಐಒ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿವರಗಳು  ೧೬.೧೧.೨೦೧೯ ಆಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೨೯ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರು ಕಂಪೆನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ೧೩.೧೧.೨೦೧೯ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೨೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತದಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ೧೧.೦೯.೨೦೧೯ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-08-2023 04:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080