ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ
LT5(a) & LT(b) ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 50 ಪೈಸೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ೧೪.೦೮.೨೦೨೩ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೭೪೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೨೦೨೩ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)  ಸುಂಕದ ಆದೇಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ" - ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ  ದಿನಾಂಕ - ೦೧.೦೬.೨೦೨೩ ೦೧.೦೬.೨೦೨೩ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೫೯೪ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
EODB - ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2022 - ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 150KW ವರೆಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ೨೮.೧೧.೨೦೨೨ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೪೨೧ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ -  ದಿನಾಂಕ ೦೬.೦೧.೨೦೨೨ ೦೬.೦೧.೨೦೨೨ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೬೮೦ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
"2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ(ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ  ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕದ ನಿರ್ಣಯ" - ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ  ದಿನಾಂಕ - ೧೮.೦೮.೨೦೨೧ ೧೮.೦೮.೨೦೨೧ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೪.೧ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ೧೮.೦೮.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ೫೧೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ೧೫.೦೭.೨೦೨೧ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೩.೨ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು -ಮೆ. ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸಿಂಧನೂರು, ಜಿಲ್ಲೆ-ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಮೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ - ಗದಗ ೦೧.೧೦.೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೨೦೨೧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ೦೧.೦೮.೨೦೧೯ ರ ಸುಂಕದ ಆದೇಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ" - ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ  ದಿನಾಂಕ - ೨೨.೦೫.೨೦೨೦ ೧೦.೦೬.೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೧.೮ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆ,ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ - ೩೦.೦೪.೨೦೨೦ ೩೦.೦೪.೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೧೫೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆ,ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಗೆ ಅನುಬಂಧ ದಿನಾಂಕ - ೦೯.೦೪.೨೦೨೦ ೦೯.೦೪.೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ೭೬೮ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆ,ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ದಿನಾಂಕ - ೦೩.೦೪.೨೦೨೦ ೦೩.೦೪.೨೦೨೦ ಆಂಗ್ಲ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ೬೮೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಳಿತಾಯದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ೧೮.೦೨.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ೨೬೬ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
೨೦೨೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ೧೭.೦೮.೨೦೧೯ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೪ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವ್ಯವಹಾರ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಣಾ ಅಂಶಗಳು - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ೦೫.೦೪.೨೦೧೯ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೭೪೩ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವ್ಯವಹಾರ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಣಾ ಅಂಶಗಳು - ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು ೨೭.೦೩.೨೦೧೯ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೭೪೩ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವ್ಯವಹಾರ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಣಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ೧೮.೦೩.೨೦೧೯ ಆಂಗ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೪೭೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-08-2023 10:10 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080