ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಬಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯಿದೆ ೨೦೦೩ ಆಂಗ್ಲ ೧.೦ ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮಗಳು ೧೯೫೬ ಆಂಗ್ಲ ೦.೬ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೧ ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೪ ಆಂಗ್ಲ ೦.೩ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೮ ಆಂಗ್ಲ ೦.೪ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಲ್ ನೀತಿ ೨೦೧೪ ಆಂಗ್ಲ ೦.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಧ್ಯಾದೇಶ ೨೦೦೦ ಕನ್ನಡ ೧.೨ ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು (COS)

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಬಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು (COS) ಆಂಗ್ಲ ೧ ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸಿಒಎಸ್(ಹೆಸರು ವರ್ಗಾವಣೆ) ಆಂಗ್ಲ ೫೮೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು (SOP)

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಬಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ (ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು) ಕಾಯಿದೆ ೨೦೦೪ ಆಂಗ್ಲ ೦.೫  ಎ೦.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-01-2021 01:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin