ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಬಾಷೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೈಜತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು

೩೧.೧೨.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 86  ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:07.09.2022 ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೈಜತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು

೦೭.೦೯.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೬೫೧ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩೦.೦೬.೨೦೨೨ ರಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

೨೪.೦೬.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೬೮ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

೨೩.೦೬.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೬೮ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

೩೦.೦೫.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೪೯೪ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

೨೯.೦೪.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೫.೯ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

೧೯.೦೧.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ೮೦೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 => ಅಧಿಸೂಚನೆ

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ‌ ಕಟ್-‌ ಅಫ್

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

‌೦೫.೦೧.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  ೬.೮೭ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 => ಅಧಿಸೂಚನೆ

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ‌ ಕಟ್-‌ ಅಫ್.

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

  ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭.೬ ಎಂ.ಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಪರಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

೨೭.೧೧.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

೧.೬ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನನಿ/ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್‌/ಸಿವಿಲ್),ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್‌/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

೨೧.೨೨.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

೭೦೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್/ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ - ೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

=> ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಕಟ್ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

=> ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

=> ಕರೆಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

 

 

ಆಂಗ್ಲ

 

ಆಂಗ್ಲ

 

ಆಂಗ್ಲ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

 

 

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

 

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

 

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

 

೧.೫ ಎಂ.ಬಿ

 

 

೩೧೬ ಕೆ.ಬಿ

 

೪೩೦ ಕೆ.ಬಿ

 

ಲಿಂಕ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  ೧೭.೦೩.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦.೦೨.೨೦೧೯ ಕನ್ನಡ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ‌೪೯೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-01-2023 03:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080